Over ons 

Techniektour is een product van de Bossche Vakschool. De Bossche Vakschool wil vanuit haar maatschappelijke opdracht in ‘s-Hertogenbosch breed technisch onderwijs (blijven) aanbieden. Techniekonderwijs dicht bij de Bossche jeugd. Onderwijs dat aansluit op de specifieke behoefte van leerlingen die kiezen voor een technisch profiel.

De Bossche Vakschool

De Bossche Vakschool is er voor leerlingen die over de capaciteiten en leervermogens beschikken om een VMBO Basis of VMBO Kader diploma te kunnen halen. VMBO staat voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs.

De Bossche Vakschool biedt als vmbo-school een breed scala aan profielen:

  • Bouwen, Wonen & Interieur/ Produceren, Installeren en Energie (Techniek)
  • Mobiliteit & Transport (Techniek)
  • Zorg & Welzijn
  • HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie)
  • D&P (Dienstverlening en Producten)

We hebben ruime mogelijkheden voor het leren in de praktijk. Wij vinden het van belang dat ook andere leerlingen in Den Bosch de mogelijkheid hebben om kennis te maken en te leren in deze beroepsrichting in ons onderwijs om straks een betere vervolgkeuze te kunnen maken. Daarom werken wij intensief samen met andere scholen van Voortgezet Onderwijs in de regio, zoals De Rijzert, Helicon de ISK en Dieze College. Een prachtige kans om te leren van en met elkaar! 

Juist nu, in een tijd dat vakmanschap en vitale beroepen herwaardeerd worden aan het (technisch) vmbo een nieuwe impuls krijgt, willen we zichtbaar maken dat we op onze school veel te bieden hebben en de deur voor iedereen wagenwijd open staat. We willen álle kinderen verwelkomen met hun talent en met alles wat daarbij hoort. 

Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht de jongeren met open blik te benaderen en met ons onderwijs een basis te leggen waardoor de leerling stevig in het leven kan staan. Dat betekent dat medewerkers van de Bossche Vakschool bij alles wat ze doen, zich verbinden aan deze uiteindelijke opdracht en aan alle verschillende leerlingen. 

Wij willen méér dan goed onderwijs bieden. Natuurlijk staat de Bossche Vakschool voor goed onderwijs. Aantrekkelijk onderwijs dat toe leidt naar een diploma, onderwijs dat aansluit bij álle leerlingen waar wij de deur voor open hebben staan. Wij willen recht doen aan jongeren die al weten wat ze willen (worden) en aan jongeren die dat nog niet weten. Maar… onze leerlingen hebben meer nodig dan dat. In samenwerking met anderen dragen wij zorgen voor een plek die past. 

Bossche Technologietafel 

De Bossche Technologietafel is de plek waar wij samen met andere partijen uit ’s-Hertogenbosch werken aan sterk techniek onderwijs in onze stad. Onze gezamenlijke bedoeling is verbonden aan de speerpunten van de huidige Bossche Educatieve Agenda. 

Aan deze tafel nemen deel: Signum Onderwijs, ATO-Scholenkring, Talentis, KW1C, Gemeente ’s-Hertogenbosch afdeling Onderwijs, Praktijkschool de Rijzert, Jetnet en de Bossche Educatieve Makelaar Technologie. 

Volg ons op de Socials